אשכול חינוך
 עדה קריצ'מן(7/2009)
ביה"ס- יעל ליבר
ביה"ס- גלית ארזי
דניאל ס.(צ'ינו)
צביקה ברגשטיין

גיל הרך- גרסיאלה ישראל

ח.נעורים-

נציג הצופים- אילת ירושלמי

טללית קרן

אתי קוזלובסקי

רונן סלע

גלית מליק