אשכול קהילה
יו"ר : חווה הייט (09/2009)

שרהלי קסל (קדנצייה שניה)

מרטה הוכברג

מירי סוקולסקי

גוסטבו רוצמן

ואדים קוזלוב