צוות אקולוגי
אוסקר לוטנברג
נטלי עמית
יאיר רוקח
אודי קולומבוס
ולריה יריחימוביץ