ועדת בריאותבווריאו
מרכז: שי שכטר (11/2011)

לאון קרמפץ'
נתן ברגשטיין

רותקה זילברשטיין

חיים גלזרמן

סוזנה רוצ'מן