ועדה לבטחון סוציאלי
דני קולומבוס (10.04)
אליעזר גלוזברג
גליה שיפרוני
עופר זילברברג
סנדרה שיפריס
צ`לו טוניק

יגאל סתו - קרן מילואים
מוזמנים קבועים:
יו"ר הנהלת הקבוץ

מרכז ו. חברים
מרכז אשכול רווחה
מנהל עסקי

יו"ר הנהלה כלכלית
צביקי גבר(ייעוץ משפטי)