צוות בית עלמין
עודד כהן
- יו"ר אשכול הקהילה
זאבה - נציג ועדת תרבות הזכרון
שולה קנידל
ששי זילברשטיין - מרכז הנוי

אורי חריטן