ועדת עלון
אודי קולומבוס (23.2.02)
אסף אתר (עורך העלון)
צביקה ברגשטיין (משקיף)