צוות ה-11
אסטבן סוקולסקי - מרכז (12/2009)
יו"ר מזכירות כלכלית: אלי ב.ס.
מנהל אתר נטפים: נתי ברק

מנהל עסקי:עפר שפרוני

תיק נטפים: 

נציג מש"א:
משה פאול
זיו שפירא
סנדרה שיפריס