תיקון שעונים - שעות קבלה


יום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו'

fri

--

--

19.30-20.30

 

--

--

--