תקציבים אישיים - שעות קבלה

טלפון 3321 

יום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו'

fri

שבת

sat

12.00-11.00

 

12.00-11.00

 

12.00-11.00

 

 

טופס בקשת בירור תקציב אישי