חנותא
חצרן
תיקון אופניים
כל-בו
מחסן בגדים
מזכירות טכנ'
מרפאה
מ.שיניים
בירור ת.אישי
אקונומיה
קיטור/מים/גז
מרכז שירות
נוי-משתלה
ספריה
בריכת שחיה
גזבר
טיפול בטל' נייד
חוויה
חנות נטפים