נוי - שעות קבלה במשתלה וימי כיסוח דשא שבועי

 

טלפון 3318 

יום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו'

fri

09.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

--

09.00-14.00

מפת כיסוחי הדשא השבועי

 

יום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו'

fri

ותיקן חדש, אבוקדו

והבאר

לגו א' ו-ב'

גיל-רך ושבדיה

ותיקן ישן

מרכז הקיבוץ

שער א' ו-ב'

שכונת השש גבלייה

צעירים  וקרוונים

נורווגיה דניה

נחל וחברת נוער

צעירים

במידת הצורך ניתן להתקשר לששי: 052-5013318