מזכירות טכנית - שעות קבלה

יום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו' וערבי חג

fri

שבת

sat

 10.00-06.45  14.00-12.30

10.00-06.45 14.00-12.30

10.00-06.45 14.00-12.30

10.00-06.45 14.00-12.30

10.00-06.45 14.00-12.30

08.00 - 10.00

 

 

עדכון 7/4/2009 טלפון מזכירות 3398