מים - קיטור - גז  3242

יום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו'

fri

7.00-10.00

7.00-10.00

7.00-10.00

7.00-10.00

7.00-10.00

אין קבחלת קהל

קבלה בכל ימות השבוע עד לשעה 10.00 בבוקר לבד מיום ו'.

ניתן להשאיר הודעה בטל' 3242 או לשלוח בקשה דרך האתר