מחסן בגדים - שעות קבלה

יום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו'

fri

שבת

sat

15.00-07.00

 

 19.00-17.00

לקחת כביסה   בלבד

15.00-07.00

 

 19.00-17.00

לקחת כביסה בלבד

15.00-07.00

 

19.00-17.00

 20.30-19.00

לקחת כביסה בלבד

15.00-07.00

 

 19.00-17.00

לקחת כביסה בלבד

15.00-07.00

19.00-17.00

 

 20.30-19.00

לקחת כביסה בלבד

14:30-07.00

כביסת חיילים

13.00-12.30

 20.30-20.00

 

 

טלפון 3314