אספקה-שעות קבלה

אספקה - שעות קבלה  טל'3310יום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו'

fri

שבת

sat

08.00-06.30

15.00-11.00

19.00-17.30

08.00-06.30

15.00-11.00

17.30-19.00

08.00-06.30

15.00-11.00

20.30-19.00

08.00-06.30

15.00-13.00.

19.00-17.30

08.00-06.30

15.00-11.00

20.30-19.00

14.00-07.00

(גם בערבי חג)

14.00-12.30

לחיילים וכלל הציבור

עובד תורן