חצרן - טל' 3312

שעות קבלה 

 יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

       שבת

 

07.30-08.00

13.00-14.00

 

07.30-08.00

13.00-14.00

 

07.30-08.00

13.00-14.00

 

 

07.30-08.00

13.00-14.00

 

 

07.30-08.00

13.00-14.00

09.00-12.00

אין קבלת קהל   

 

 

 עדכון 14/07/2008