גזבר הקיבוץ - שעות קבלהיום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו'

fri

3:00-7:30

9:00-11:00

 3:00-7:30

-

3:00-7:30

9:00-11:00

 

9:00-11:00

 3:00-7:30

-

3:00-7:30

9:00-11:00