אקונומיה- שעות קבלה

יום א'

sun

יום ב'

mon

יום ג'

tue

יום ד'

wed

יום ה'

thu

יום ו'

fri

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

12.30-13.30