חנות נטפים- טל' 3666

 

 יום א'  יום ב'  יום ג'  יום ד'  יום ה'  יום ו'  יום שבת וחג

 

   8:00 - 12:30

   17:00-13:30 

  

  8:00 - 12:30

  17:00-13:30 

 

   8:00 - 12:30

   13.30- 17.00

 

     8:00 - 12:30

     17:00-13:30 

 

   8:00 - 12:30

   13.30- 17.00

 8:00 - 12:30 

החנות סגורה