אורי טוהר

 

נולד בנהרים בשנת ת"ש.

עם פינוי נהרים בפרוץ מלחמת הקוממיות עבר עם הוריו לחיפה.

היה חבר גרעין "רעות" בחצרים.

 

הלך לעולמו בי"ג בשבט תש"כ

 

 

 

יהי זכרו ברוך !