תאי דאר
שינויים בתאי דואר
מפאת חוסר בתאי דואר (הופ גדלנו...)  וייעול
נבדקת אפשרות להעביר את תאי הדואר
לבית מנהלה.

יתרונות

·       כרגע אנו זקוקים ל-30 תאים נוספים. בחדר אוכל אין מקום להוספת תאים.

*המיקום ייעל ויקל על עבודת העובדים.  הדואר יעבור ישירות לתאים.

 *התאים יהיו נעולים ולא תהיינה "סחיבות" מהתא.

*הדואר יממן חלק מהעלות ע"י מתן תאי הדואר בחינם

* התאים 100% באחריותינו במסגרת המזכירות. בחדר אוכל

לאחר החלוקה אין לנו שום שליטה.
 
אנחנו ועדת שירותים ועובדות המזכירות הטכנית
מבקשים תגובות שלכם חברים יקרים דרך הסקר המיועד
בתודה מראש!