הגיל הרך בחצרים
חדר האוכל
מנהלת מערך המזון: ענת רוגובסקי

מספר עובדים: 20

שעות עבודה: 6:00-15:30. שני עובדים

במשמרת ערב: 17:00-21:00

קולינאריה: אוכל ביתי 1200 מנות ליום מוגשות 

לאוכלוסייה בקיבוץ: מגיל הרך עד ועד הסביונים. 

עובדי מפעל "נטפים", וילדי בית הספר 

"נווה במדבר" אוכלים בחדר האוכל.

דגשים: אוכל בריא בליווי של תזונאית. 

עובדי המטבח עוברים השתלמויות, כול לסיורים במלונות ים המלח.

נקודות אופי: עובדים מאוד מסורים, עם כוח ספיגה גבוה מאוד