קבצים

http://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/591/f39_הדרכה על כניסת חברים לפורטל.pdf