קיבוץ חצרים
חסר רכיב

ספריה

02/03/2018
יום א'
8:30-12:00

יום ב'
8:30-11:30
13:00-14:00

יום ג'
8:30-12:00
13:00-14:00

יום ד' אין קבלת קהל

יום ה'
8:30-12:00

יום ו'
8:00-9:00
חסר רכיב