קיבוץ חצרים
חסר רכיב

קלטה מעדנים

02/03/2018
ימים א'-ד'
8:30-15:00

יום ה' מכירה בלובי של חד"א
12:00-14:00

יום ש'
12:30-13:00
חסר רכיב