הכרזה שנייה של הפותח לאחר תמיכה של המשיב
תרשיש מתחילים 2014
תאריך  24/5/2012
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
תאריך עדכון  27/5/2012
העתקת קישור