פתיחות חזקות וטכניקות
חצרים מתקדמים
תאריך  23/4/2012
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
תאריך עדכון  24/4/2012
העתקת קישור