פתיחות חזקות המשך
תרשיש ממשיכים 2017
תאריך  22/3/2018
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
תאריך עדכון  30/3/2018
העתקת קישור