פתיחות חזקות
תרשיש ממשיכים 2017
תאריך  15/3/2018
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
תאריך עדכון  15/3/2018
העתקת קישור