פתיחות חלשות
תרשיש ממשיכים 2015
תאריך  16/6/2016
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
תאריך עדכון  16/6/2016
העתקת קישור