חוק סך הלקיחות וOVERCALL 1 NT
חצרים מתקדמים
תאריך  30/12/2015
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
תאריך עדכון  31/12/2015
העתקת קישור