כפל שלילי שיעור שני
תרשיש ממשיכים 2015
תאריך  22/1/2015
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
תאריך עדכון  23/1/2015
העתקת קישור