הכרזה השנייה של המשיב
תרשיש מתחילים 2014
תאריך  20/6/2013
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
קובץ מצורף
תאריך עדכון  21/6/2013
העתקת קישור