קיבוץ חצרים

 

 

קבוץ חצרים נמצא מערבית לבאר שבעהוקם במוצאי יום  כיפור בשנת 1946 כחלק מ-11 הנקודות 

 נטפים מפעל להשקיה וטיפטוף הוקם בשנות ה-60.  ב- חוחובה ישראל מגדלים גרעיני חוחובה מהם מפיקים את שמן

 החוחובה בקיבוץ. ביה"ס נווה במדבר ניסויי לערכי הקהילה, טבע ואמנות.