טוהר אורי

 

אורי טוהר

 

נולד בנהרים בשנת ת"ש.

עם פינוי נהרים בפרוץ מלחמת הקוממיות עבר עם הוריו לחיפה.

היה חבר גרעין "רעות" בחצרים.

 

הלך לעולמו בי"ג בשבט תש"כ

 

 

 

יהי זכרו ברוך !