פנקס גיורא

 

 

 

פנקס גיורא

 

נולד בחיפה בתש"ז.

היה חבר גרעין "דגן" ובמסגרתו חי במשק.

עם צוות מחבריו לגרעין יצא לעבודת הדרכה בין ילדי עולים בירוחם.

לאחר מלחמת ששת הימים חזר לצה"ל ובעת מילוי תפקידו נפגע בתאונה בבקעת הירדן.

 

נפל בד' באדר תשכ"ח

 

יהי זכרו ברוך !