פלגי שמואל

 

פלגי שמואל

 

 

נולד בחיפה בתרצ"ב.

חבר הכשרת הצופים ח' שהשלימה את חצרים. במסגרת הנח"ל יצא לאחת מפעולות התגמול הראשונות אל צה"ל.

בשובו מהפעולה בבית גוברין אל הבסיס, נתכנסו כל החיילים לאולם גדול לפרוק הנשק. בעת הפרוק התפוצץ רמון שקיפד את פתיל חייו.

 

נפל בו' בניסן תשי"א

 

יהי זכרו ברוך !