מינצר יהודית

 

יהודית מינצר

 

 

נולדה בגרמניה בתרפ"ח בשלהי מלחמת העולם השניה נצלה מן התופת הנאצית והגיעה לארץ במסגרת עלית "ילדי טהרן". התחנכה באפיקים וחיתה במסגרת חברת נוער ה', שהוותה חלק מהגרעין המייסד של חצרים.

הוכרעה על ידי מחלה.

 

            נפטרה בי"ח בכסליו תש"ה

 

 

 

יהי זכרה ברוך !