קופרמן עמירם

 

 

קופרמן עמירם

 

 

נולד בחיפה בתרצ"ו.

היה חבר מגרעין "מעוז הראל".

לאחר שנת הש.ל.ת. בחצרים יצא עם חבריו לאמון המתקדם.

באחד התרגילים באמון, אשר התנהל באש חיה נפגע עמירם ולא קם עוד.

 

נפל בב' אדר תשי"ח

 

יהי זכרו ברוך !