נגרי משה

 

משה נגרי

 

נולד בחיפה בתרצ"ב.

חבר הכשרת הצופים ח' שהשלימה את חצרים.

במסגרת הנחל יצא לאחת מפעולות התגמול הראשונות של צה"ל.

בשובו מהפעולה בבית גוברין אל הבסיס, נתכנסו כל החילים לאולם גדול לפרוק הנשק, בעת הפרוק התפוצץ רימון שקיפד את פתיל חייו.

 

נפל בו' בניסן תשי"א

 

 

יהי זכרו ברוך !