פטשני ארמנדו

 

ארמנדו פטשני

 

נולד בשבט תרס"ט בפדרנאל, ארגנטינה. מנערותו ועד תשי"ג (1953) היה חקלאי במושבה פדרנאל – אחת מהמושבות היהודיות מיסודו של הברון הירש.

בתשי"ג עקר לקונקורדיה ושם התקרב לחוגים הציוניים בעיר.

לאחר ששלש בנותיו עלו ארצה הכין עצמו לעליה בעקבותיהן. בעצם ימי מלחמת ששת הימים (9.6.67) עזב את ארגנטינה, עלה ארצה והצטרף אל בנותיו בחצרים.

 

נפטר בחצרים בכ"ב באייר תשל"ב

 

יהי זכרו ברוך !