קליין יונה

 

קליין יונה

 

 

נולד באוקראינה בפסח תר"ס.

בנעוריו היה איש התנועה הציונית-סוציאליסטית ושרת בצבא האדום. דרך התנועה החלוצית והכשרה חקלאית בקרים, כשהוא נרדף על ידי השלטונות על פעילותו האסורה, הוא מגיע לארץ ישראל באניה "לנין" ב- 1925.

דרכו בארץ – פועל ועובד אדמה ולאחר מכן ממייסדי סניף חברת החשמל. בנה ביתו עם חברות "בהדרגה" בכפד מעש.

בתשכ"ז בא עם רעיתו לחצרים והתגורר בה, בסמוך לבית בתו, עד יומו האחרון.

 

נפטר ביג' בחשון תשל"ג

 

יהי זכרו ברוך !