קריסה אולגה

 

קריסה אולגה

 

אולגה נולדה בקורדובה שבארגנטינה. נשאה ליעקב ב- 1951 ונולדו להם שני בנים סלומון וגיז'ה.

אולגה ויעקב עלו לישראל ב- 1979, גרו בנתניה ובה גם עבדו עד למעברם לחצרים ב- 1985.

אולגה עבדה בחצרים בתיקונים במחסן בגדים, שפעה מרץ ונענתה בחיוך לכל בקשה.

אהבה בני אדם וצמחים אותם טפחה בביתה וסביבו גם בימי מחלתה הקשה.

רצתה ואף נסתה ללחום במחלת-הסרטן בה לקחתה, אך הוכרעה.

 

נפטרה במצאי יום הכיפורים תש"ן

יהי זכרה ברוך !