שלוח משה

 

משה (מוסא) שלוח

 

נולד בסוריה.

עלה לארץ כמעפיל בשיירת נוער שהועברה מסוריה.

למן היום הראשון לעלייתנו לחצרים, היה לשומר שדות ואיש הקשר עם ערביי הסביבה.

"מוסה" קראנו לו אנו וכל יודעיו.

עם התחלת מלחמת הקוממיות צורף לשרות המודיעין של חטיבת הנגב.

באחת מפגישותיו עם מודיע ערבי, לא הרחק מחצר המשק, נורה מן המארב.

 

נפל בי"ט באלול תש"ח

 

יהי זכרו ברוך !