גוטמן מיכל

 

מיכל גוטמן

 

 

נולדה (לבית מלנזרביץ) בקורדובה – ארגנטינה ב- כ' בניסן תרצ"ט.

גדלה בבית בעל אוירה ציונית.

סיימה את האוניברסיטה בעיר מולדתה וזכתה בתואר  M. Sc.בביולוגיה.

בשנת תשכ"ד עלתה ארצה וכעבור שנה נישאה לישראל גוטמן והצטרפה לקבוץ

נספתה בתאונה ב- י"ט אדר ב'תש"ל.

 

יהי זכרה ברוך !