גרי אלדו

 

אלדו גרי

 

 

נולד בקורדובה  שבארגנטינה בחורף תש"ו.

מצעירותו היה חבר בתנועת הנער החלוצית ובמסגרתה עלה ארצה בשלה שנת תשכ"ו והצטרף עם חבריו לגרעין לחצרים.

איש הספר והמזמרה, ראה את ייעודו בהוראה ובחנוך ועסק בעבודה חקלאית במטעים. מגשים היה בכל אורחות חייו.

את דרכו האחרונה במלחמת יום הכפורים, עשה במסגרת פלוגת חרמ"ש, במשימת פריצת הדרך למוצב הצפוני של התעלה.

נפל ב- י"ט בתשרי תשל"ד.

 

יהי זכרו ברוך !