הלר גבי

 

גבי הלר

 

 

נולד בחיפה בקיץ תש"ד.

מצעירותו היה חבר בתנועת הצופים ופיעל בצופי-הים.

הצטרף לקיבוץ עם חבריו מגרעין תדהר.

היה איש המגל והחרב ובנה את חייו בשני מסלולים מקבילים של עבודה מסורה בפלחה והתקדמות במסגרת צ.ה.ל.

הרבה לטייל בארץ, אותה אהב.

משימתו האחרונה, כסמ"פ שריון, במלחמת יום הכפורים, היתה בטיהור העיר סואץ, בשעות האחרונות טרם הפסקת האש בחזית המצרית.

נפל בכ"ח בתשרי תשל"ד

 

יהי זכרו ברוך !