נטפים ישראל

נטפים

 

חברת נטפים הוקמה  בשנת 1965  קיבוץ חצרים.  אנשי קיבוץ חצרים הביאה לעולם את בשורת שיטת ההשקיה  בטפטוף שהומצאה וגם פותחה על ידי מהנדס המים שמחה בלאס. כיום "נטפים" היא תאגיד בין לאומי ויש לה חברות בת בכל רחבי העולם. כיון החזון של החברה הוא להביא את בשורת הטפטוף גם למדינות העולם השלישי

עוד פרטים ומידע:

http://www.netafim.co.il/

http://www.netafimlegacy.com/

Netafim was founded in 1965 by Kibbutz Hatzerim. Netafim made revolution    into  irrigation system world
Drip Irrgation invented and developed by a water engineer Simcha Blass. Today "Netafim"is an international corporation has subsidiaries worldwide.
More details and information:

 

http://www.netafim.co.il/

http://www.netafimlegacy.com/