לוח זמנים - אולם ספורט 2017

יום / שעה ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
12:30 - 13:00 ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס
13:00 - 13:30 ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס פנוי
13:30 - 14:00 ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס פנוי
14:00 - 14:30 ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס פנוי
14:30-15:00 ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס פנוי
15:00-15:30 ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס ביה"ס פנוי
15:30 - 16:00 אימון קטסל ב' (אודי) 15:30 ג'אגלינג (תום) 15:30 אימון חוג א-ב (אודי) 15:30 אימון קטסל ב' (אודי) 15:30 אימון חוג א-ב (אודי) 15:30 כ-סל חיילים 15:30
16:00 - 16:30 המשך ג'אגלינג (תום) 16:30 אימון חוג א-ב (אודי) 16:30 המשך אימון חוג א-ב (אודי) 16:30 המשך
16:30 - 17:00 אימון קטסל ב' (אודי) 17:00 פנוי משחק ליגה קטסל ב' (אודי) 16:30 אימון קטסל ב' (אודי) 17:00 פנוי המשך
17:00 - 17:30 אימון ילדים ב' (אודי) 17:00 פנוי המשך אימון ילדים ב' (אודי) 17:00 פנוי כ-סל חיילים 17:30
17:30 - 18:00 המשך פנוי המשך המשך משחק ילדים ב' (אודי) 17:30 פנוי
18:00 - 18:30 אימון ילדים ב' (אודי) 18:30 פנוי משחק ליגה קטסל ב' (אודי) 18:30 אימון ילדים ב' (אודי) 18:30 המשך פנוי
18:30 - 19:00 כושר קרבי נעורים (הדר) 18:30 פנוי פנוי קטסל בנות ד-ו (אודי) 18:30 המשך פנוי
19:00 - 19:30 המשך פנוי פנוי קטסל בנות ד-ו (אודי) 19:30 משחק ילדים ב' (אודי) 19:30 פנוי
19:30 - 20:00 כושר קרבי נעורים (הדר) 20:00 פנוי כושר קרבי נעורים (הדר) 19:30 פנוי פנוי פנוי
20:00 - 20:30 משחק בוגרים (אמציה) 20:00 פנוי המשך משחק בוגרים (אמציה) 20:00 פנוי משחקים ילדי ד-ו (ליווי הורה) 20:00
20:30 - 21:00 משחק בוגרים (אמציה) 21:00 פנוי כושר קרבי נעורים (הדר) 21:00 המשך פנוי משחקים ילדי ד-ו (ליווי הורה) 21:00
21:00 - 21:30 כדורסל חברים (פביאן) 21:00 כדורשת בנות (מאיה ניסן)  21:00 כדורעף (סלע)  21:00 המשך כדורגל (רן ש.)  21:00 מרכזון הצעיר (ליווי הורה) 21:00
21:30 - 22:00 המשך המשך המשך המשך המשך מרכזון הצעיר (ליווי הורה) 22:00
22:00 - 22:30 המשך המשך המשך משחק בוגרים (אמציה) 22:30 המשך פנוי
22:30 - 23:00 כדורסל חברים (פביאן) 23:00  כדורשת בנות (מאיה ניסן)  23:00 כדורעף (סלע)  23:00 פנוי כדורגל (רן ש.)  23:00 פנוי
23:00 - 23:30 המשך המשך המשך פנוי פנוי פנוי